Pasinaudokite galimybe gauti ES paramą žemės ūkiui 2021 m.

Ūkininkai norintys modernizuoti savo ūkio valdas kviečiami š. m. balandžio - gegužės mėnesiais pateikti paraiškas pagal vieną iš KPP programų.

PARAMA INVESTICIJOMS Į ŽEMĖS ŪKIO VALDAS

PARAIŠKŲ RINKIMAS, LĖŠOS

 • Paraiškų rinkimas: 2021 m. balandžio-gegužės mėn. 
 • Biudžetas: 50 mln. Eur.
 • Paramos suma – iki 200 000 Eur (paramos dalis).
 • Tinkamos išlaidos: ž.ū. technika, įranga (perdirbti/paruošti realizacijai), statyba, rekonstrukcija, kapitalinis rem., biosaugos įranga, nauja kompiuterinė ir programinė įranga ir kt.
 • Netinkamos išlaidos: trumpalaikis turtas, gyvūnų įsigijimas, vienmečių augalų įsigijimas, T3 kategorijos traktoriai, naujų mėšlidžių ir (arba) srutų kauptuvų statyba.
 • Tinkamas pareiškėjas ž.ū. veiklą >1 m. vykdantis subjektas, VED = >8000 Eur.

INTENSYVUMAS:

 • 50 proc.  gyvulininkystė, daržininkystė, sodininkystė, uogininkystė
 • 40 proc. – augalininkystė (javai).
 • +20% intensyvumas galimas jauniesiems ūkininkams (kuriems nėra suėję 41 m.) paraišką teikiantiems ne vėliau nei po 5 m. nuo ūkio arba valdos registracijos datos (kuri pirmiau) ir kooperatyvams (max. 70%) jei bus vykdomos kolektyvinės investicijos.

Taisyklių projektą/juodrašytis rasite prisegtuke.

 

LENGVATINĖS PASKOLOS

PARAIŠKŲ RINKIMAS, LĖŠOS

 • Paraiškų paskoloms rinkimo terminas – 2021 m. balandžio-gegužės mėn.
 • Didžiausia paskola – iki 200 000 Eur. Suma apskaičiuojama sudedant investicinės paramos sumą (subsidiją)  ir lengvatinės paskolos, apskaičiuotos kaip Bendrasis subsidijos ekvivalentas (BSE), sumą. 
 • Ilgiausias paskolos laikotarpis – 5 metai nuo paskolos sutarties su finansų tarpininku pasirašymo;  
 • Metinė palūkanų norma – ne didesnė kaip 1,3 proc.;
 • Intensyvumas skaičiuojamas viso projekto lygiu ir investicijų lygiu.
 • Pareiškėjas gali teikti paramos paraišką: gauti tik investicinę paramą; gauti investicinę paramą ir lengvatinę paskolą investicijoms ir apyvartiniam kapitalui; gauti tik lengvatinę paskolą investicijoms ir apyvartiniam kapitalui; gauti lengvatinę paskolą tik apyvartiniam kapitalui;

TINKAMOS IR NETINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

• Tinkamos išlaidos: visos su apyvartiniu kapitalu susijusios veiklos išlaidos; esamų paskolų, jei jos nebuvo suteiktos naudojant ES finansavimą, refinansavimas, siekiant pagerinti paramos gavėjų finansavimo sąlygas (pavyzdžiui, sumažinti paskolos palūkanas, peržiūrėti mokėjimo grafiką); išlaidos PVM, sumokėtam už prekes ar paslaugas, susijusias su apyvartiniu kapitalu.

• Netinkamos išlaidos: nesusijusios su projektu ir remiama veikla; netinkamos finansuoti išlaidos; trumpalaikis turtas; išlaidos ar jų dalis, patirtos perkant prekes, darbus ar paslaugas, nesilaikant teisės aktuose nustatytos pirkimų tvarkos; susijusios su finansinės nuomos (lizingo) sutartimi; žemės ūkio gamybos teisių ir teisių į išmokas įsigijimas; vienmečių augalų įsigijimas ir tų augalų sodinimas; T3 kategorijos traktoriai, pagaminti keturračių motociklų pagrindu; naujų mėšlidžių ir (arba) srutų kauptuvų statyba; gyvūnų įsigijimas; susijusios su kalėdinių eglučių auginimu; viršijančios Ministerijos nustatytus fiksuotuosius įkainius; kuro talpyklos, elektros generatoriai, elektros transformatoriai, vandens cisternos; išlaidos, kurių technines savybes apibūdinantys pagrindiniai techniniai parametrai, markė ir modelis skiriasi nuo nurodytųjų paramos sutartyje; išlaidos ūkinių gyvūnų biologiniam saugumui užtikrinti; esamų paskolų refinansavimo išlaidos; išlaidos, skirtos asmeniniam turtui, nesusijusiam su ūkine veikla, įsigyti.

Taisyklių projektą/juodraštį rasite prisegtuke.

 

Mūsų pardavimų vadybininkai Jums padės visais pardavimo ir technikos klausimais:

Sigitas Ašmonas
Krovos technikos pardavimų vadovas (Pramonei, Statybai ir Žemės ūkiui Utenos, Vilniaus ir Alytaus apsk.)
Telefonas: +370 626 17721
sigitas.asmonas@intrac.lt

Mindaugas Rumpis
Krovos technikos pardavimų vadybininkas (Žemės ūkiui Kauno apsk., Marijampolės apsk., Panevėžio apsk., Šiaulių apsk. tik Radviliškio ir Pakruojo r., Tauragės apsk. tik Jurbarko r.)
Telefonas: +370 698 46401
mindaugas.rumpis@intrac.lt

Ignas Ruškys
Krovos technikos pardavimų vadybininkas (Žemės ūkiui Klaipėdos apsk., Telšių apsk., Šiaulių apsk. be Pakruojo ir Radviliškio r., Tauragės apsk. be Jurbarko r.)
Telefonas: +370 626 06371
ignas.ruskys@intrac.lt

 

Daugiau informacijos apie paraiškų pildymą bei reikalavimus galite gauti kreipęsi į mūsų partnerius Investra

Atgal