MANITOU grupė pristato aplinkos taršos CO₂ mažinimo planus

2022 metų sausio 11 d. „MANITOU Group“ pristatė du pagrindinius tikslus mažinant aplinkos taršą anglies dvideginiu iki 2030 m.: sumažinti tiesioginį ir netiesioginį anglies dvideginio išmetimą 46 proc., o kiekvieną valandą naudojamų mašinų išmetamą dvideginio kiekį 34 %. Šie tikslai pagrįsti mokslinių tyrimų duomenimis, remiantis iniciatyva “Mokslu paremti tikslai” (SBTi) - programa,  kurią remia Jungtinės Tautos, Anglies junginių išskyrimo ribojimo projektas (angl. The Carbon Disclosure Project (CDP)), Pasaulio išteklių institutas (WRI) ir Pasaulio gamtos fondas (WWF).

Laikant 2019 m. kaip pradinius ir atraminius, pirmasis tikslas, taikomas 1 ir 2 srityse, yra iki 2030 m. 46 % sumažinti tiesioginį ir netiesioginį anglies dvideginio išmetimą visose pasaulio vietose. Antrasis tikslas yra susijęs su teršalų išmetimu pagal 3 sritį (vertės grandinė), 34 % sumažinant anglies dvideginio išmetimą per kiekvieną grupės pagamintų mašinų naudojimo valandą.

„Manitou Group“ prezidentas ir generalinis direktorius Michel Denis, sako: “Tai nepaprastai svarbus ir transformuojantis etapas grupei. Klimato problemos kelia nuoširdų susirūpinimą, bet taip pat yra galimybė sustiprinti mūsų konkurencinį pranašumą pereinant prie mažai anglies dioksido išskiriančios ekonomikos. Darome viską, kad nukreiptume ekologinį perėjimą prie tvaresnio ekonomikos modelio. Išsikėlėme ambicingus, bet realistiškus tikslus, kuriuos galime pasiekti diegdami naujoves kartu su savo klientais, tiekėjais ir darbuotojais. 89 % mūsų netiesioginių emisijų (3 taikymo sritis) gaunama naudojant produktus. Todėl tai yra kolektyvinis požiūris į visą vertės grandinę." (Video)

 

Siekdama šių tikslų, „MANITOU Group“ remsis keliomis taktikomis:

  • kurs naujus elektrinius variklius ir diegs naujoves naudojant vandenilį;
  • tęs per pastaruosius 10 metų pradėtus darbus, susijusius su įrangos energijos vartojimo efektyvumo didinimu;
  • sustiprins ekologinį projektavimą taikant visuotinį gyvavimo ciklo metodą;
  • didins perdirbtų medžiagų naudojimą perkant komponentus ir dalis;
  • naudos mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančius sprendimus krovinių gabenimui;
  • plėtos atsarginių dalių iš žiedinės ekonomikos panaudojimą;
  • mažins energijos suvartojimą gamyboje, diegs ekologiškos energijos pirkimo programą.

Užsiregistravus SBTi svetainėje (Companies taking action - Science Based Targets), šios iniciatyvos ekspertai tirs MANITOU grupės anglies dvideginio į aplinką išskiriantį kelią.

 

Atgal